De bestuursleden stellen zich aan u voor

In de loop van de jaren hebben alle bestuursleden zich bij hun aantreden voorgesteld. Hieronder vindt u hetgeen eerder in de Nieuwsbrieven door hen werd gepubliceerd.

 

Bestuurslid Erfgoed

Nieuwsbrief maart 2017: Toen Andries Vonk mij – Mireille te Marvelde – eind vorig jaar vroeg om hem op te volgen in het bestuur van De Stichting Vrienden van Beeckestijn en ik me inlas over de geschiedenis van het landgoed en de strijd om het behoud ervan, was ik direct gegrepen. Nu was Beeckestijn mij zeker niet onbekend. In 1984 nam ik als studente kunstgeschiedenis op een dagexcursie naar Beeckestijn de tuin als onderwerp voor mijn rekening. Ik kon toen nog niet vermoeden dat ik dertig jaar later met mijn partner naar het oude dorp Velsen zou verhuizen en dus naast Beeckestijn zou komen te wonen. Sindsdien prijzen wij ons dagelijks gelukkig in zo’n prachtige, historierijke omgeving te wonen. Steeds verder verdiepen we ons in de geschiedenis van de omgeving die met name door Siebe Rolle zo uitvoerig is vastgelegd. En sinds ik Andries’ artikel ‘De Triomf van Beeckestijn’ heb gelezen, geniet ik er nog meer van, door me tijdens mijn hardlooprondje voor te stellen hoe de tuin er in de achttiende eeuw moet hebben uitgezien. Na mijn studie kunstgeschiedenis heb ik een opleiding gedaan tot schilderijenrestaurator en in die  hoedanigheid werk ik sinds 1999 bij het ‘Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem’. Hoewel ik gespecialiseerd ben in schilderijen, is mijn aandacht altijd sterk uitgegaan naar cultuurbehoud in het algemeen. Ik ben coördinator geweest van de werkgroep ‘Theory and History of Conservation’ van de internationale museumvereniging ICOM-CC (Conservation Committee). Zodoende hield ik me bezig met de ontwikkelingen in het denken over de vaak moeilijke afwegingen die gemaakt moeten worden bij het behouden en restaureren van cultureel erfgoed van alle disciplines. Graag wil ik vanuit mijn expertise waar mogelijk bijdragen aan het behoud van Beeckestijn!

Bestuurslid PR en Communicatie

Nieuwsbrief maart 2017: Toen mij de vraag werd gesteld om toe te treden tot het bestuur van de Stichting Vrienden van Beeckestijn dacht ik meteen: wat leuk, ja! Wat is er mooier om een bijdrage te leveren aan het behoud van buitenplaats Beeckestijn en haar tuinen. Voor mij is het belangrijk dat het huis en de tuinen (cultureel erfgoed) een eenheid en toegankelijk voor publiek blijft. Al enige tijd ben ik vrijwilliger/gastvrouw aan de balie in het huis. In het verleden, toen het museum nog in het bezit was van de Gemeente, heb ik hier gewerkt ter ondersteuning van de organisatie van tentoonstellingen, activiteiten en inplannen van vrijwilligers. Ik heb hier dus al vele voetsporen liggen. Ook nu wandel ik regelmatig door het park en geniet van alles wat er groeit en bloeit, en ben blij om te zien dat Natuurmonumenten veel onderdelen in het park restaureert. Als bestuurslid zal ik verantwoordelijk zijn voor de communicatie, en dan met name de nieuwsbrief en het actueel houden van de website van de Vrienden. Deze werkzaamheden doe ik met veel plezier, ervaring heb ik vanuit mijn diverse banen.

Penningmeester

Nieuwsbrief maart 2014: Eind vorig jaar werd ik gevraagd om Kees Mes als penningmeester op te volgen. Over dit verzoek hoefde ik niet lang na te denken. Allereerst omdat mijn gezin al meer dan 40 jaar plezier van de buitenplaats Beeckestijn heeft en het nu wel eens tijd werd om wat terug te doen. En ook omdat ik mijn voorganger kende als heel betrokken bij Beeckestijn en ik het als een eer beschouw om hem in deze functie te mogen opvolgen. In 1968 zijn mijn vrouw en ik gestart in Driehuis in de Da Costalaan en ons gezin werd in de volgende jaren uitgebreid met twee zonen; in 1987 zijn wij verhuisd naar de Nicolaas Beetslaan en vanaf begin 2006 wonen wij in de Anna Kaulbachhof; allemaal vlak bij Beeckestijn. In het park hebben onze kinderen veel gespeeld, hebben wij veel gewandeld en in het koetshuis, maar ook in het hoofdgebouw tentoonstellingen bezocht, feesten gevierd en recepties bijgewoond. De buitenplaats is voor ons qua cultuur, natuur en ontspanning heel bepalend voor ons woongenot en dat zal zeker ook zo zijn voor velen in deze woonomgeving. Binnen het bestuur, zo bleek, ben ik in leeftijd de oudste. Ik ben nog van vóór de tweede wereldoorlog en heb dus nog ouderwets onderwijs genoten met veel hoofdrekenen. Mogelijk is dat laatste de reden dat mij verzocht werd om penningmeester te worden. Hoe dan ook, ik wil graag in goede samenwerking met de overige leden van het bestuur ijveren voor onze buitenplaats Beeckestijn. Tot ziens in of rond de buitenplaats, Jan Sintenie.

Secretaris

Nieuwsbrief mei 2012: Graag stel ik mij aan u voor: mijn naam is Jorgen Rasmussens, 64 jaar, sinds februari secretaris van de Vriendenstichting. Elke dag wandel ik (met hondje) door Beeckestijn. Ik houd van tuinen, architectuur en historie en zie in de buitenplaats Beeckestijn een bijzonder en prachtig voorbeeld. Die bewondering kon ik eerder kwijt als kerkrentmeester van de historische Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Daar had ik de portefeuille gebouwen en onderhoud. Beroepsmatig was ik actief in de IT en onderwijs-bedrijfsvoering, inderdaad een ander vak. Al eerder, maar nu dagelijks, oefen ik met veel enthousiasme het beroep uit van ontwerper en edelsmid. Graag zet ik mij in voor onze kostbare ‘achtertuin’ Beeckestijn!

Voorzitter

Nieuwsbrief mei 2012: Zoals u misschien al begrepen hebt, ben ik sinds begin februari van dit jaar de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van Beeckestijn. Mijn voorganger, Rob van den Brink, heeft helaas de voorzittershamer moeten overdragen omdat zijn werk als Raadslid van de Gemeenteraad van Velsen in termen van tijdsbesteding moeilijk te combineren was met die van voorzitter van onze Stichting. We zijn Rob dankbaar dat hij toch een periode tijd gevonden heeft om als voorzitter te functioneren. Zelf ben ik een kleine twee jaar geleden in het bestuur gekomen als secretaris en dan nu als voorzitter op verzoek van het bestuur. Ik zie het als een eer om de kar te mogen trekken van deze Stichting die zich inzet voor het behoud van het erfgoed Beeckestijn. Ik ben geboren in Oud-Velsen in 1950 en in Driehuis komen wonen in 1975. Begin dit jaar ben ik met pensioen gegaan, daarvoor was ik directeur bij Koninklijke Vopak NV in Rotterdam, verantwoordelijk voor belastingen en verzekeringen.