Het bestuur van de Stichting Vrienden van Beeckestijn

De Stichting Vrienden van Beeckestijn telt vijf bestuursfuncties: voorzitter, secretaris, penningmeester en de portefeuilles Communicatie en Erfgoed. Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Een of meer keren per jaar overleggen steeds twee bestuursleden met de partners Natuurmonumenten, Hendrick de Keyser, Museumhuis Beeckestijn, Brasserie Beeckestijn en Gemeente Velsen. De rol van de Vriendenstichting is in de afgelopen jaren veranderd. Vanaf de oprichting in 1991 vervulde zij een uitvoerende rol in het organiseren van allerlei activiteiten. Sinds de overdracht in 2010 treedt de Stichting Vrienden van Beeckestijn ook als sponsor op om behoud, duurzaam beheer en ontwikkeling van Beeckestijn financieel te ondersteunen. Om het jaar organiseren de Vrienden samen met de vier eerstgenoemde partners de Vrienden- en vrijwilligersdag.

 

Het bestuur stelt zich aan u voor

Hugo Brink, voorzitter; Aad Kalkman, vice-voorzitter; Jan Sintenie, penningmeester; Jorgen Rasmussens, secretaris; Pascal Braker, PR en communicatie.

Lees meer….

Samenvatting Statuten

‘…..De Stichting Vrienden van Beeckestijn is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het behoud, een duurzaam beheer, de vrije toegankelijkheid en een verantwoord gebruik van het cultureel erfgoed de buitenplaats Beeckestijn te Velsen-Zuid.

Dit tracht zij te realiseren door a. toe te zien op het naleven, en waar mogelijk bij te dragen aan het realiseren van de afspraken die met de eigenaren en gebruikers van de buitenplaats zijn gemaakt, zoals de intentie om de tuinen verder te restaureren en het hoofdgebouw een culturele functie te geven, en b. het werven van Vrienden (donateurs)…..’ 

Nieuwsbrieven

Twee keer per jaar brengen de Vrienden hun Nieuwsbrief uit. De voorjaarseditie in maart en in november de najaarseditie. Hiermee worden de Vrienden, Tuin- en Museumvrijwilligers geïnformeerd over nieuws en stand van zaken betreffende Beeckestijn. De Nieuwsbrief wordt grotendeel digitaal verspreid vanwege de kosten. Vrienden en vrijwilligers zonder email ontvangen een gedrukt exemplaar. De Nieuwsbrieven worden in het archief bewaard en zijn alleen toegankelijk via een toegangscode.

Lees de recente Nieuwsbrief            Ga naar het archief Nieuwsbrieven

25-jarig bestaan

Op 16 juli 1991 werd de oprichtingsakte van de Stichting Vrienden van Beeckestijn getekend. Reden voor het huidige bestuur om in 2016 het heugelijke feit van het 25-jarig bestaan van de Vriendenstichting te vieren. Zij deden dat met een bijzondere uitgave van de Nieuwsbrief en door Natuurmonumenten, Hendrick de Keyser en Huis Beeckestijn elk een schenking te doen.

Lees meer….

Sponsoring

Het z.g. doelvermogen van de Vriendenstichting, bijeengebracht door de Vrienden, wordt volledig besteed aan sponsoring van tuin- en museumprojecten. De financiële bijdragen van de Vrienden resulteren in tastbare, blijvende objecten en worden dus niet gebruikt voor de exploitatie van Beeckestijn.

Lees meer….

Contactgegevens

Op de contactpagina vindt u alle contactgegevens.

Lees meer….

De Stichting Vrienden van Beeckestijn legt uw gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). We gebruiken deze voor de Vriendenregistratie, de vrijwilligers en relaties en om u te informeren over onze activiteiten en projecten. Zie onze uitgebreide Privacyverklaring. Als u deze informatie niet wilt ontvangen kunt u dat aan ons laten weten via het Contactformulier, per mail aan privacy@vriendenvanbeeckestijn.nl of Antwoordnummer 319, 1970 VB IJmuiden.