Sorry, u moet Javascript inschakelen om deze website te bezoeken. - Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Doelstelling

De stichting Vrienden van Beeckestijn — opgericht 16 juli 1991 — is een onafhankelijk organisatie die zich inzet voor de publieke toegankelijkheid, het behoud en duurzaam beheer van de buitenplaats.

De laatste jaren heeft het bestuur van de Vrienden zich vooral bezig gehouden met het voeren van acties om te voorkomen dat de buitenplaats door de gemeente Velsen verkocht zou worden aan een projectontwikkelaar. Uiteindelijk is een verantwoorde bestemming gevonden. Met de overdracht aan de nieuwe eigenaren Natuurmonumenten (tuinen) en de Vereniging Hendrick de Keyser (opstallen) lijkt het cultureel erfgoed veilig gesteld.

De Vrienden zijn partner geweest in de Stichting Projectrealisatie Beeckestijn, met als doel de vestiging van een ‘podium voor Tuin en Landschapscultuur’ op de buitenplaats, met een museale bestemming van de benedenverdieping in het hoofdgebouw. Daarnaast heeft de stichting zich sterk gemaakt voor het opstellen en vaststellen van een beheerplan voor de tuinen, dat niet alleen een duurzaam beheer en onderhoud garandeert, maar ook een voltooiing van de restauratie van de tuinen –volgens de kaart van Michael- voorstaat.

Het bestuur van de Vrienden –dat zich gesteund weet door meer dan 500 donateurs- heeft zichzelf de taak opgelegd, toe te zien op het naleven van de afspraken die met de nieuwe eigenaren en gebruikers van de buitenplaats zijn gemaakt. Daarbij zal de stichting de exploitanten en beheerders waar mogelijk steunen bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen.

ANBI
De Stichting Vrienden van Beeckestijn is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van artikel 5 letter b van de algemene Wet inzake Rijksbelastingen met de nadere voorwaarden zoals opgenomen in artikel 1 letter a tot en met 1 letter e van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994 en te vermelden op de internetsite van de Stichting: 2013-2015 en 2015-2017:

beeckestijnvrienden